Takarmánymennyiségek meghatározása

Az állatok helyes takarmánymennyiségének kiszámításához a Nedap Velosnak ismernie kell a 24 órás összes takarmánymennyiséget. Ezt takarmányozási típusonként kell meghatározni az etetési terv Takarmánymennyiségek fülén. A takarmánymennyiség meghatározására 3 lehetőség áll rendelkezésre:

Etetési tervenként csak egy takarmánymennyiség határozható meg (állandó mennyiség, születési dátum vagy laktáció). Ha további etetési tervekre van szükség, adjon hozzá egy új etetési tervet. Lásd: Új etetési terv hozzáadása.

Állandó mennyiség

Az állandó mennyiség része egy statikus terv, és ez az egyetlen takarmánymennyiség, amelyhez nincs szükség a tehén naptári adataira. Akkor használható, ha pl. egy tehén beteg, vagy ha a teheneket mindig azonos módon kívánja etetni. A mennyiség felépítése lassan történik az etetési terv határértékei alapján, lásd: Határértékek meghatározása.

 1. Az etetési tervben válassza a Takarmánymennyiségek fület.

 2. A Típus mezőben válassza az Állandó mennyiségek lehetőséget.

 3. Adja meg az etetni kívánt a takarmánymennyiséget takarmányozási típusonként kg-ban.

 4. Kattintson az OK gombra.

https://velos-online-help.azurewebsites.net/hu-HU/cows-webhelp/images/Example%20Feed%20amounts%20-%20Fixed%20amount_2646.png

Példa állandó mennyiségeken alapuló etetési tervre

Születési dátum

A születési dátumon alapuló etetési mennyiség a tehenek születési dátumát használja a takarmánymennyiség kiszámításához. Ez borjak és üszők esetén hasznos a takarmánymennyiség fokozatos növeléséhez. A takarmányozási görbe kezdete, a 0. nap, a tehén születési dátuma. A takarmányozási görbe a tehén naptára szerinti születési dátumot használja, így biztos, hogy az kerül beírásra.

 1. Az etetési tervben válassza a Takarmánymennyiségek fület.

 2. A Típus mezőben válassza a Születési dátum lehetőséget.

 3. Adja meg a görbe napjait és a megfelelő takarmánymennyiséget kg-ban. A görbén minden nap egy ellenőrzési pontnak felel meg a takarmánymennyiség növeléséhez vagy csökkentéséhez.

 4. Kattintson a Hozzáadás gombra további sorok hozzáadásához. Tetszőleges számú sor hozzáadása lehetséges.

  Mindig használjon legalább 2 sort annak biztosítására, hogy a takarmánymennyiségek kiszámítása helyesen történjen.


 5. Kattintson az OK gombra.

https://velos-online-help.azurewebsites.net/hu-HU/cows-webhelp/images/Example%20Feed%20amounts%20-%20Birth%20date_2647.png

Példa születési dátumon alapuló etetési tervre

Laktáció

A laktációs cikluson alapuló etetési mennyiség a tehenek laktációs ciklusán belül több időpontot használ a takarmánymennyiségek kiszámításához. A Nedap Velos 3 időszakot határoz meg:

Ha a Nedap Velos licenc kiterjed a fejésre is, akkor egy kiegészítő fejési takarmánytáblázat használható a takarmánymennyiség tejhozam alapján történő beállításához.

Ellés előtt

 1. A Típus mezőben válassza a Laktáció lehetőséget.

 2. Kattintson a Hozzáadás gombra az Ellés előtt sor hozzáadásához.

 3. Adja meg a etetési típusonként azt a takarmánymennyiséget, amelyet az ellés várható dátumától (= 0. nap) kezdve kíván alkalmazni.

 4. Ha szeretne meghatározni egy takarmánymennyiséget néhány nappal a várható ellés dátuma előtt ( = a -1. naptól a -x. napig), kattintson a Hozzáadás gombra egy sor hozzáadásához.

 5. Adja meg a napok számát ebben az időszakban, valamint a takarmánymennyiséget takarmányozási típusonként. A grafikon elkezdi mutatni az etetési görbe alakulását.

 6. Tetszőleges számú sort adhat hozzá az ellés előtti időszak meghatározásához.

Ellés után

 1. Kattintson a Hozzáadás gombra a '0' sor hozzáadásához. 0. nap az ellés tényleges dátuma.

 2. Adja meg ugyanazt a takarmánymennyiséget, mint az Ellésig hátralévő nap mezőben.

 3. Kattintson a Hozzáadás gombra további sorok hozzáadásához az ellés utáni időszakhoz. Tetszőleges számú sor hozzáadása lehetséges. Az egyes sorok kitöltése után a grafikon megváltozik és a takarmánymennyiség kiszámításra kerül.

Apasztás előtt

 1. Kattintson a Hozzáadás gombra a mint az előző napokon sor hozzáadásához.

 2. Adja meg, hogy az apasztás előtt hány napig kívánja adni ugyanazt a takarmánymennyiséget. Ez azt jelenti, hogy a tehén ugyanazt a takarmánymennyiséget kapja, mint az ellés utáni időszakban eddig a napig.

 3. Kattintson a Hozzáadás gombra sorok hozzáadásához az apasztás előtti időszakra vonatkozó takarmánymennyiségek meghatározásához. Adjon hozzá tetszőleges számú sort.

  Az utolsó sornak mindig annak kell lennie, amelyben a takarmánymennyiség csökkentésére kerül sor. Adja meg azt a napot, amikor a tehenek már nem etethetők, és a takarmánymennyiség legyen 0,0 kg. A grafikonon fokozatosan csökken a takarmánymennyiség.


 4. Ha nincs engedély a fejésre, kattintson az OK gombra az etetési terv mentéséhez.

https://velos-online-help.azurewebsites.net/hu-HU/cows-webhelp/images/Example%20Feed%20amounts%20-%20Lactation%20without%20milk%20feed%20table_2651.png

Példa laktációs cikluson alapuló etetési tervre

Fejési takarmánytáblázat

Ha a Nedap Velos licenc kiterjed a fejésre, és elektronikus tejmennyiség-mérőt használ, akkor a takarmánymennyiség beállítható a tejhozam alapján. Ennek lehetővé tételéhez egy fejési takarmánytáblázatot kell meghatározni. A fejési takarmánytáblázat a tejhozam alapján automatikusan beállítja egy tehén takarmánymennyiségét. A Velos a tehén utolsó 10 napos átlagos tejhozamát használja a helyesbítés kiszámításához.

 1. A Kezdés mezőben válassza ki a fejési takarmánytáblázat kezdő időpontját. Ez a dátum az ellés utáni időszak egyik napja.

 2. Kattintson a Hozzáadás gombra, ha egy sort kíván hozzáadni a táblázathoz.

 3. Az első Tej mezőben adja meg azt a tejhozamot (kg), amelyhez a takarmánymennyiséget helyesbíteni kell.

 4. A második oszlopban adja meg a takarmányozási típusonkénti takarmánymennyiséget (kg), amelyet alkalmazni kíván a megfelelő tejhozam elérésekor.

  A tehenek takarmányozása rendszerint a laktációs görbe takarmánymennyiségei alapján történik majd. A takarmánymennyiség módosítására csak akkor kerül sor, ha a fejési takarmánytáblázat szerinti takarmánymennyiség több, mint a laktációs görbe értéke. A takarmánymennyiség sohasem lehet az etetési terv meghatározott határértékeinél, lásd: Határértékek meghatározása.


 5. Adjon hozzá tetszőleges számú sort a fejési takarmánytáblázat meghatározásához.

 6. Kattintson az OK gombra az etetési terv mentéséhez.

https://velos-online-help.azurewebsites.net/hu-HU/cows-webhelp/images/Example%20Feed%20amounts%20-%20Lactation%20with%20milk%20feed%20table_2652.png

Példa a laktációs cikluson alapuló etetési tervre fejési takarmánytáblázattal